1. Urazy stawu skokowego u zawodowych piłkarzy

Kierul Ł., Wytrążek M.
Współczesne wyzwania fizjoterapii. Monografia pod redakcją Adrianny Marii Borowicz, Izabeli Kossowskiej, s.47-60, Poznań 2015

DOROBEK NAUKOWY